FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_CorporateGovernanceComplianceRatingSubAbstract|
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
oda_dummyLineItems|
Bildirim İçeriği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_TitleOfRatingCompany|
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.
oda_BeginningDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
17/01/2023
oda_EndingDateOfAgreement|
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
17/01/2024
oda_BeginningDateOfRatingNotesValidity|
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
16/01/2024
oda_ExplanationAbtsract|
Açıklama
oda_ExplanationTextBlock|

Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. tarafından "Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu" tamamlanmıştır.

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 8,49 olarak tespit edilmiş olup, alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 88,24, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık 86,50, Menfaat Sahipleri 77,64 ve Yönetim Kurulu 84,40 olarak belirlenmiştir.

  

SAHA tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu ilişikte sunulmuş olup, Şirketimizin www.selva.com.tr adresinde yer alan kurumsal internet sitesinde de yayınlanacaktır.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.


Pay Sahipleri
Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık
Menfaat Sahipleri
Yönetim Kurulu
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
oda_CorporateGovernanceApplianceRatingNoteAbstract|
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
oda_weight|
Ağırlık
% 25
% 25
% 15
% 35
% 100
oda_Note|
Alınan Not
88,24
86,5
77,64
84,4
84,87