FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Daha önceki özel durum açıklamalarımızda, bağlı ortaklığımız Çuhadaroğlu Alüminyum Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Çuhadaroğlu Alüminyum) ile Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş. (NEF) arasındaki, İstanbul 21. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2020/205 E, 2021/85 K sayılı ilamı ile lehimize karara bağlanan alacak davasının, Yargıtay 6. Hukuk Dairesi, 2022/4240 E, 2023/3491 K sayılı, 26.10.2023 tarihli kararı ile nihayetinde onandığını, anapara, icra inkâr tazminatı, faiz ve yargılama giderlerinden oluşan toplam yaklaşık 15.979.879,85 TL tutarındaki alacağımızın NEF'ten tahsilatının kesinleştiğini belirtmiştik.

Kesinleşen alacağımızın tahsilatı gerçekleşmiş olup akabinde, Çuhadaroğlu Alüminyum'un munzam zararının (faiz ile karşılanamayan kısmının) NEF'ten tazmini için İstanbul 16. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne 2024/29 Esas Sayılı dosya ile belirsiz alacak davası açılmıştır.

  

Saygılarımızla,