FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelere ilişkin olarak;

Şirketimizin Denetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Denetimden Sorumlu Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin seçilmelerine;

Şirketimizin Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına; Komite Başkanı olarak Sayın Umut Apaydın'ın ve Komite Üyeleri olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli ve Sayın Melih Yüceyurt'un seçilmelerine;

Şirketimizin Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına; Komite Başkanı olarak Sayın Zehra Zeynep Dereli'nin ve Komite Üyesi olarak Sayın Umut Apaydın'ın seçilmelerine

toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.