FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
112.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAKM00016
34.720.000
34.720.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024
Hamiline
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024
21.280.000
21.280.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
56.000.000
56.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
56.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri 25.01.2024 tarihinde toplanarak; Şirket Esas Sözleşmesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden 300.000.000,-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 56.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak üzere 56.000.000,-TL'dan 112.000.000,-TL çıkarılmasına,

Söz konusu sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların tamamının "Borsada İşlem Gören" nitelikte B grubu olarak ihraç edilmesine, mevcut pay sahiplerine Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

Bu kapsamda, iç kaynaklardan gerçekleştirilecek sermaye artırımına ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin ekte "Yeni Şekil" başlığı altında verildiği şekilde tadil edilmesine,

İdari süreçlerin tamamlanması ve İhraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu ve diğer resmi kurumlara müracaat edilmesine karar vermiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Makim Esas Sözlşeme Değişikliği MADDE 6 Şirket.pdf