FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.12.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin girişim sermayesi yatırımları portföyünde bulunan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ (ARF Bio)'nin 500.000.000.-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 147.337.401.-TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanarak, 182.537.401.-TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilmesi planlanan 35.200.000.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar ile mevcut ortaklardan Re-Pie Portföy Yönetimi AŞ Arf Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 8.800.000.-TL nominal değerli (B) Grubu paylar olmak üzere toplamda 44.000.000.-TL nominal değerli (B) grubu payların ilk halka arzına ilişkin izahnamenin ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebiyle Arf Bio tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılmış olan başvurunun, dosyada yer alan birtakım eksiklikler sebebiyle işlemden kaldırıldığı ve eksiklerin giderilmesini takiben başvurunun güncelleneceği tarafımıza bildirilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.