FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
29.01.2024
İhraç Tavanı Tutarı
700.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, aşağıda belirtilen hususları karar altına almıştır. Şirket faaliyetlerinin gerektirdiği finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla, Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin 25. maddesi hükmünün Yönetim Kurulumuza verdiği yetkiye istinaden; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde; Şirketimizce, 700.000.000 TL (YediyüzmilyonTürk Lirası)'sına kadar, 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurtiçinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verilmiştir. Bu kapsamda ihraç edilecek borçlanma aracı ihraçlarının gerçekleştirilmesi, bu ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı ve satış şekli de dahil olmak üzere tüm koşulların belirlenmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi, satışların tamamlanması ve Borsa İstanbul A.Ş.'de işlem görmesi ve gerektiğinde Aracılık Sözleşmesi imzalanması da dahil olmak üzere gerekli bütün işlemlerin yerine getirilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili tüm merciiler nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususunda Şirketimiz İç Yönergesinde yer alan iki A1 grubu veya bir A1 ve bir A2 grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile işbu kararda yazılı hususlarda Şirketi temsil ve ilzam etmelerine karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.