FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.10.2023
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Gayrimenkul Değerlemeleri
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
29.01.2024
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Finansal tablolarda maddi duran varlıklar hesabının altında yer alan binalar ve yatırım amaçlı gayrimenkullerimiz TMS 40 ve TMS 16 standartlarında yer alan seçimlik hak gereği hali hazırda maliyet bedeli ile izlenmektedir.2021 yılı sonundan itibaren döviz kurlarında ve enflasyon oranlarında yaşanan hızlı artış kaçınılmaz olarak gayrimenkul fiyatlarını da etkilemiştir. Son yıllarda gayrimenkul sektöründe yaşanan fiyat artışları finansal tablolardaki bu varlıkların kayıtlı değerlerinin çok altında kalmasına sebep olmuştur. Bu durum TMS 8 standardı gereği gayrimenkullere ilişkin bu politikamızın tekrar gözden geçirilmesini gerektirmiştir.

  

 

  

Yatırımcılar ve mali tablo kullanıcıları açısından daha faydalı olabilecek  finansal bilgileri sağlamak amacıyla TMS 16 Maddi Duran Varlıklar ve TMS 40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller standartlarındaki yer alan seçimlik hak çerçevesinde yatırım amaçlı gayrimenkullerimizin ve maddi duran varlıklarda yer alan arsa ve binaların 31.12.2023 tarihli finansal  tablolarımızdan itibaren gerçeğe uygun değer yöntemi ile izlenmesine ve bu doğrultuda değerleme çalışmalarının başlatılmasına ilişkin 19.10.2023 tarihinde özel durum açıklamasında bulunduk.

  

Şirketimiz aktifinde yer alan gayrimenkullerin yeniden değerlendirilmesine yönelik Kale Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından 31.12.2023 itibari ile değerlemesi yapılan rapor 29.01.2024 tarihinde tarafımıza teslim edilmiştir. İstanbul İli Sarıyer İlçesi Ayazağa Mahallesi, Mimar Sinan Sokak N21 Seba Office Boulevard adresinde yer alan 8.346 m2'li ofis alanlarının 4.026 m2'si konsolide şirketlerin Şirket merkezi olarak kullanılmakta olup 4.320 m2'si kiraya verilmektedir. Değerleme sonucu oluşan yeni değerler TFRS'ye göre hazırlanacak 31.12.2023 finansal tablolarımıza yansıtılacak olup ayrıntı açıklamalar dipnotlarda yer alacaktır. Raporların özeti ekte  yer almaktadır: