FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelli Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
2.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
400.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.600.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBSKC00012
74.780,67
224.342,010
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5
Hamiline
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5
399.925.219,33
1.199.775.657,990
300,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, BSOKE, TRABSOKE91F5
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
400.000.000
1.200.000.000,000
300,00000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Ana ortaklık Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş., payların satılamayan kısmının tamamının bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alacağı yönünde taahhütname verilmesine yönelik karar almıştır.
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
30.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 26.01.2024 tarihli ve 710 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 304.517.841,66 TL tutarındaki kısmının nakden ve 895.482.158,34 TL tutarındaki kısmının ise Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle, Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak 30.01.2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na izahnamenin onaylanması amacıyla başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.