FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ProspectusDraftAbstract|
İzahname (SPK Onayına Sunulan)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 26.01.2024 tarihli ve 710 sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirketimizin 400.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 2.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 304.517.841,66 TL tutarındaki kısmının nakden ve 895.482.158,34 TL tutarındaki kısmının ise Şirketimiz ana ortağı Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş.'nin Şirketimize nakden aktarmış olduğu tutarlar nedeniyle, Şirketimizin, Batıçim Batı Anadolu Çimento A.Ş.'ye olan borçlarına mahsubu suretiyle olmak üzere toplamda 1.200.000.000 TL (%300 oranında) artırılarak 1.600.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak ihraç edilecek 1.200.000.000 TL nominal değerli payların halka arzına ilişkin hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nca henüz onaylanmamıştır.

İzahnamenin birinci bölümü ekte yer almaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.