FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.01.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
300.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
56.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
112.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMAKM00016
34.720.000
34.720.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024
Hamiline
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024
21.280.000
21.280.000,000
100,00000
B Grubu
B Grubu, MAKIM, TREMAKM00024
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
56.000.000
56.000.000,000
100,00000
İç Kaynakların Detayı :
Geçmiş Yıl Karları (TL)
56.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
01.02.2024
SPK Başvuru Tarihi
01.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimiz sermayesinin Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmak suretiyle 112.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle ihraç edilecek olan 56.000.000,-TL'lik itibari değerdeki paylara ilişkin İhraç Belgesinin onaylanması ve Esas Sözleşmenin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla 01.02.2024 tarihinde (bugün) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Esas Sözleşme Tadili.pdf