FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Birleşme Nedeniyle Sermaye Artırımı ve Pay İhraç İşlemlerinin Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
CIMSA
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
24.05.2023
Birleşme Yöntemi
Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi
30.06.2023
Para Birimi
TRY
Devralınan Şirket
Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Değişim Oranı
Ortaklarına Verilecek Pay Grubu
Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
EXSA EXPORT SANAYİ MAMULLERİ SATIŞ VE ARAŞTIRMA A.Ş.
Borsa'da İşlem Görmeyen
0,35995893
-
Nama

Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
SAHOL, TRASAHOL91Q5
2.040.403.931
59.972.038,18
0
2.100.375.969,18
SAHOL, TRASAHOL91Q5
Mevcut Sermaye
Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL)
Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL)
Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM
2.040.403.931 TL
59.972.038,18 TL
0 TL
2.100.375.969,18 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi
21.06.2023
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Birleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi
22.11.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.12.2023
Genel Kurul‘da Birleşme Konusu Görüşüldü mü ? Kabul Edildi mi ?
Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi
21.06.2023
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
02.02.2024
Sermaye Tescil Tarihi
15.01.2024
Pay Dağıtım Tarihi
05.02.2024
Ödeme Tarihi
07.02.2024 * Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
Kayıt Tarihi
06.02.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Devralma Yoluyla Birleşilen Şirketlerde Süreç Tamamlandı mı?
Evet
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 24 Mayıs 2023 tarihli kararı doğrultusunda bağlı ortaklığımız Exsa Export Sanayi Mamulleri Satış ve Araştırma A.Ş. (Exsa)'nin tüm aktif ve pasifleri ile birlikte bir kül halinde Şirketimiz tarafından devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde gerçekleştirilen birleşme işlemi neticesinde Şirketimizce 59.972.038,18 TL nominal değerde sermaye artırımı gerçekleştirilmiştir.

Bu kapsamda, sermaye artırımı nedeniyle Şirketimizce ihraç olunacak ve Exsa'nın Şirketimiz dışındaki diğer ortaklarına tahsis edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı ihraç belgesi 2 Şubat 2024 tarihinde teslim alınmış olup, pay takas işlemlerinin 5 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmesiyle birlikte birleşme işlemleri tamamlanacaktır.