FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Pay Geri Alım Programının Sonlandırılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
6 Ay
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
250.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
75.000.000
Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Nominal Tutar (TL)
Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
29.12.2023
29.06.2024
250.000
0,595
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
383,21
0
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
10.000
0,024
384,75
5.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
10.000
0,024
386,63
15.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
10.000
0,024
388,62
25.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
392,89
35.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
395,09
40.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
396,77
45.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
397,31
50.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
397,77
55.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
399,33
60.000
-
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
399,96
65.000
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
400,18
70.000
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
10.000
0,024
402,35
75.000
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
403,15
85.000
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
403,63
90.000
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
05.01.2024
5.000
0,012
403,47
95.000
Geri Alım İşleminin Sona Ermesi
İşleme Konu Pay
Geri Alım Dönemi Başlangıç Tarihi
Geri Alım Dönemi Bitiş Tarihi
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Olan Azami Bedel (TL/Adet)
Geri Alınan Paylar İçin Ödenmiş Ortalama Bedel (TL/Adet)
Geri Alımın Maliyeti (TL)
Geri Alım Sürecinde Kullanılan Kaynak
Geri Alınan Toplam Pay Sayısı
Geri Alınan Payların Sermayeye Oranı (%)
B Grubu, CVKMD, TRECVKM00021
29.12.2023
07.02.2024
403,63
394,87
39.487.232
Şirket İç Kaynakları
100.000
0,238
Geri Alım Programı Sonlandı mı?
Evet
Ek Açıklamalar

Şirketimiz CVK Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır:

1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Geri Alınan Paylar Tebliği ve 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin Kurul Karar Organı'nın i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı çerçevesinde, Şirketimizin 29.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programının 07.02.2024 (bugün) itibarı ile sonlandırılmasına,

2) Şirketimizin 29.12.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan Pay Geri Alım Programı kapsamında; Şirketimizce Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) nezdinde 1 TL nominal değerli pay başına 394,87 TL ortalama fiyatla, toplam 100.000 TL nominal değerli pay geri alım işlemi gerçekleştirilmiş ve geri alınan payların Şirket sermayesine oranı %0,238'e ulaşmış olup Şirketimizce yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla,