FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022, 6.11.2022, 7.11.2022, 9.11.2022, 22.11.2022, 23.12.2022, 3.01.2023, 9.01.2023, 13.03.2023, 20.03.2023, 25.04.2023, 14.11.2023, 12.12.2023 ve 11.01.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Konya Ilgın") 27 Şubat 2013 tarihli ve 49 yıl süreli elektrik üretim lisansının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun ("EPDK") 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararı ile iptal edilmesine karşı Ankara 21. İdare Mahkemesi nezdinde 2023/11 esas numaralı dosya ile görülen davada, EPDK kararında mevzuata ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle Konya Ilgın'ın iptal talebinin reddine istinaf yolu açık olmak üzere Ankara 21. İdare Mahkemesi'nce karar verildiği daha önce kamuya açıklanmıştı.

Şirketimizin bağlı ortaklığı Konya Ilgın, Ankara 21. İdare Mahkemesi'nin söz konusu ret kararının kaldırılması ve EPDK'nın 27.10.2022 tarih ve 11321-10 sayılı kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali talepleriyle Ankara Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf başvurusunda bulunmuştur.

Benzer şekilde, Konya Ilgın'ın elektrik üretim lisansının iptal edilmesini takip eden üç yıl süreyle Konya Ilgın sermayesinde doğrudan veya dolaylı olarak pay sahibi olan tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bağlı ortaklığımız Konya Ilgın'ın Yönetim Kurulu üyelerinin elektrik piyasasından yasaklı sayılmalarına dair EPDK kararına karşı açılan davalarda verilen ret kararlarına karşı da Şirketimiz ve ilgililer tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Dava sürecinde yaşanacak önemli gelişmeler hakkında gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.