FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin ödenmiş sermayesinin tamamını iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 11.000.000 Türk Lirası'ndan 33.000.000 Türk Lirası'na artırılmasına ilişkin 23 Kasım 2023 tarihinde gerçekleşen genel kurul onayının akabinde Sermaye Piyasası Kurulu'na 30 Kasım 2023 tarihinde ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuruda bulunulmuştur. Ayrıca, 17 Ocak 2023 tarihinde kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye artırımının 29 Aralık 2023 tarih ve 2023/82 sayılı Kurul Bülteninde yayımlanan 28.12.2023 tarih ve 81/1811 sayılı Kurul kararı ile II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 5 inci maddesinde yer alan kayıtlı sermaye sistemine geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının değişmesini göz önüne alarak, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurumuzun geri çekilmesine karar verilmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur. Bu kapsamda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 9 Şubat 2024 tarihinde (bugün) Şirketimize tebliğ edilen yazısı kapsamında Kurulun 8 Şubat 2024 tarihli ve 9/174 sayılı toplantısı uyarınca Şirketimizin sermayesinin artırılmasının talebini kaldırılmasına karar verilmiş, bu hususun ilk genel kurulun onayına sunulması gerekliliği tarafımıza bildirilmiştir. Bu kapsamda, yapılacak ilk genel kurulda, sermaye artırımının işlemden kaldırılması gündeme alınacak ve oylamaya sunulacak olup, genel kurul süreci ve genel kurul kapsamında alınan karara ilişkin kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı