FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımına İlişkin Esas Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Yeni Şeklinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22.08.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
6.500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
1.300.000.000,001
Ulaşılacak Sermaye (TL)
3.900.000.000,003
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020
3.771,983
7.543,966
200,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00020
Nâma
A Grubu, AKFG1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00055
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
1.299.988.684,052
2.599.977.368,104
200,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKFGY, TREAKFG00012
Hamiline
B Grubu, AKFGY(RÜÇHAN), TRRAKFG00089
9.296.716,21
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038
3.771,983
7.543,966
200,00000
1,00
C Grubu
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00038
Nâma
C Grubu, AKFG2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00063
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046
3.771,983
7.543,966
200,00000
1,00
D Grubu
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKFG00046
Nâma
D Grubu, AKFG6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKFG00071
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
1.300.000.000,001
2.600.000.000,002
200,00000
9.296.716,210
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Satılamayan paylar olması durumunda söz konusu paylar Akfen Holding A.Ş. ve/veya Akfen International Holding BV tarafından satın alınacaktır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
14.12.2023
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
28.12.2023
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
19.01.2024
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu
ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi
26.01.2024
SPK Başvuru Tarihi
23.08.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
08.12.2023
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
18.12.2023 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
15.12.2023 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Sermaye Tescil Tarihi
09.02.2024
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 6.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, çıkarılmış sermayesinin 1.300.000.000 TL'den 3.900.000.000 TL'ye artırılması işlemleri tamamlanmış olup, esas sözleşmemizin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinin yeni şekli İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 09.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
AKFGY-Spk Onaylı Esas Sozlesme 8.Madde Yeni hali.pdf

Kredi Hesaplama