FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
17.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
13.885.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
48.597.500
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
SEKUR, TRESKPA00016
13.885.000
34.712.500,000
250,00000
1,00
SEKUR, TRESKPA00016
Hamiline
SEKUR(RÜÇHAN), TRRSKPA00018
51.374,904
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
13.885.000
34.712.500,000
250,00000
51.374,904
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
26.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
09.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
29.11.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
30.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
29.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 200.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 13.885.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 34.712.500,00 TL artırılarak 48.597.500,00 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 26.01.2024-09.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 51.374,904 TL'dir. Ekte satılamayan paylara ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş'nin bildirim raporu yer almaktadır.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Sekur_ MKK satılamayan pay raporu.pdf