FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SaleNotificationForInvestorsAbstract|
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 200.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalınarak, 13.885.000,00 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 1 TL nominal değerli 1 adet pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 34.712.500,00 TL tutarda sermaye artırımı yapılarak çıkarılmış sermayenin 48.597.500,00 TL'ye artırılması nedeniyle halka arz edilecek paylara ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı izahname 23.01.2024 tarihinde ilan edilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin yeni pay alma hakları, 1 TL nominal değerli pay için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 26.01.2024-09.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni  pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 51.374,904 TL olup, bu paylar 15.02.2024-16.02.2024 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Global Menkul Değerler  A.Ş. aracılığı ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada, yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 TL'den düşük olmamak üzere Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.

            

Halka arz edilecek 51.374,904 TL nominal değerli paylara ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde kamuya duyurulan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusunun, Şirketimizin www.sekuro.com.tr ve halka arzda satışa aracılık edecek süreyle Global Menkul Değerler  A.Ş.'nin www.global.com.tr adreslerindeki internet sitelerinde de ulaşılması mümkündür.

Saygılarımızla,

Sekuro Plastik Ambalaj Sanayi A.Ş