FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz hakim ortağı Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş solo ve konsolide finansal raporları 13.02.2024 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden açıklanmış olup aynı zamanda Banka'nın internet sitesinde de yayımlanmıştır.

Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, 31.12.2023 tarihli finansal raporlarından başlamak üzere TMS 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamakla yükümlü kılınmış olsa da hakim ortağımız Türkiye İş Bankası A.Ş., Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararı uyarınca, 31.12.2023 tarihli finansal tablolarını enflasyon düzeltmesine tabi tutmakla yükümlü değildir. Dolayısıyla Banka finansal raporlarında yer alan Şirketimize ilişkin bilgilerin, Sermaye Piyasası Kurumu (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve TMS 29 hükümleri uygulanmış 31.12.2023 dönemine ilişkin finansal tablolarımızdaki büyüklüklerden farklılaşması beklenmektedir.

Şirketimizce Banka'ya iletilen bağımsız denetimden geçmemiş ve enflasyon muhasebesine tabi tutulmamış Aktif  Toplamı 31.191.034 Bin TL, Özkaynaklar 25.209.951 Bin TL, Sabit Varlık Toplamı 24.696.795 Bin TL, Faiz Gelirleri 121.520 Bin TL, Menkul Değer Gelirleri 438.861 Bin TL, Cari Dönem Kar/Zararı 11.175.211 Bin TL, Önceki Dönem Kar/Zararı ise 8.364.189 Bin TL'dir. Şirketimizin SPK finansal raporlama düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 dönemine ait finansal raporlarının yasal süre dahilinde KAP'ta ve https://www.isgyo.com.tr adresinde yer alan internet sitesinde yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.

  

 

İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

  

 

Saygılarımızla, 

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.


             Ayşegül Şahin Kocameşe                                           Göktay Özbek

           Genel Müdür Yardımcısı                                       Genel Müdür Yardımcı 
                          İlkay Arıkan                                                          Prof. Dr. Arzu Erdem

Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimden Sorumlu            Yönetim Kurulu Üyesi ve Denetimde

                    Komite Başkanı                                             Sorumlu Komite Üyesi

                       

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.