FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizde alınan Yönetim Kurulu kararı neticesinde, Kurumsal Yönetim Komitesince Yönetim Kurulumuza sunulan 7 Şubat 2024 tarihli ve 2024/01 sayılı tavsiye karar doğrultusunda, Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak 3 (üç) yıl süreyle görev yapmak üzere Ahmet Erdem ve Fatma Dilek Yardım'ın aday gösterilmelerine karar verilmiştir. İlgili mevzuat gereğince, Ahmet Erdem ve Fatma Dilek Yardım'ın adaylıkları Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulacaktır.  

Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları, özgeçmişleri ve son on yıl içerisinde yürüttükleri görevleri ekte sunulmaktadır. 

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)