FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.11.2023
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
20.06.2023
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
07.07.2023
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
19.04.2023 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2023/451)
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
14.02.2024
oda_Decision|
Alınan Karar
Dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
22.05.2024
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 10 Temmuz 2023 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ikinci duruşma 14 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşmiş olup duruşmada dosya hakkındaki bilirkişi incelemesinin tamamlanmasının beklenmesine ve bir sonraki duruşmanın 22 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:10'da gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.