FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bedelsiz Sermaye artış tutarı güncellenme yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Bedelsiz Sermaye artış tutarı güncellenme yapılması hakkında
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
330.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
376.200.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021
6.720.000
940.800,000
14,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00021
Nâma
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039
10.080.000
1.411.200,000
14,00000
B Grubu
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREMRGY00039
Nâma
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013
313.200.000
43.848.000,000
14,00000
C Grubu
C Grubu, MRGYO, TREMRGY00013
Hamiline
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
330.000.000
46.200.000,000
14,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
31.209.786,69
Geçmiş Yıl Karları (TL)
14.990.213,31
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
8
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi
14.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 14.02.2024 tarihli ve 1151 sayılı kararı ile;

''27.11.2023 tarih ve 1146 nolu yönetim Kurulu karında alınan iç kaynaklardan toplam 70.000.000.- (Yetmişmilyon) TL'nın sermayeye eklenmesi suretiyle, Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 (Üçyüzotuzmilyon) TL olan çıkarılmış sermayesinin, 400.000.000-(Dörtyüzmilyon) TL'na çıkarılmasına ilişkin başvurumuzun Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 519. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi hükmü gereğince revize edilmesi gereği doğmuştur. Bu doğrultuda 27.11.2023 tarih ve 1146 nolu Yönetim kurulu kararının iptal edilmesine, ''

Şirketimiz 500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde 330.000.000 TL (Üçyüzotuzmilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 46.200.000 -TL (KırkaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası) tutarında (%.14) oranında artırılarak 376.200.000- TL (ÜçyüzyetmişaltımilyonikiyüzbinTürk Lirası)'na çıkarılmasına,

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2024 tarih ve 1152 sayılı Yönetim Kurulu kararına istinaden ise esas sözleşme tadilinin izin ve onayı için Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli güncellenmiş başvurunun yapılmasına karar verilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.Eklenen Dökümanlar
EK: 1
SPK Esas Söz. Tadil Metni.pdf