FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
A1CAP
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04.09.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
1.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
384.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
768.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026
20.000.000
20.000.000,000
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREITFK00026
Nâma
A Grubu, LRSH1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRITFK00044
6.589.735,66
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018
364.000.000
364.000.000,000
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, ITTFH, TREITFK00018
Hamiline
B Grubu, LRSHO(RÜÇHAN), TRRITFK00051
8.348.083,575
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
384.000.000
384.000.000,000
100,00000
14.937.819,235
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
24.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
07.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
05.10.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
18.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
26.01.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
25.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulunun 15.02.2024 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda;

04.09.2023 tarihli yönetim kurulu kararı çerçevesinde A Grubu imtiyazlı 20.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 364.000.000 TL toplam 384.000.000 TL olan şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 1.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, A Grubu imtiyazlı 20.000.000 TL, B Grubu imtiyazsız 364.000.000 TL toplam 384.000.000 TL nakit sermaye artırımı yapılması yoluyla , % 100 oranında artırılarak 768.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak 24.01.2024 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma haklarının kullandırılması süreci 07.02.2024 tarihinde tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan B Grubu 8.348.083,575 TL nominal değerli payların 09 ve 12 Şubat 2024 tarihlerinde 2 işgünü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışı sunulması neticesinde, ilgili payların tamamının satışı 09.02.2024 itibariyle tamamlanmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan A grubu payların toplam nominal değeri 6.589.735,66 -TL olup; 09 - 12 Şubat 2024 tarihlerinde 2 iş günü süre ile şirket merkezinde talep toplama yönetimiyle satışa sunulan payların tamamının satışı gerçekleşmiştir.

Sonuç olarak sermayenin 768.000.000 TL olarak tescili için Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7.maddesinin tadil edilmesine ilişkin olarak uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına, SPK ‘dan uygun görüş alınmasına müteakip yeni sermayenin tesciline dönük gerekli her türlü iş ve işlemin yapılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.

Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.