FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
28.12.2023
İhraç Tavanı Tutarı
2.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
05.01.2024
SPK Başvuru Sonucu
ONAY
SPK Onay Tarihi
08.02.2024
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi
08.02.2025
Ek Açıklamalar
05.01.2024 tarihli özel durum açıklamamızda duyurduğumuz üzere, Yurt içinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyon TürkLirası) tutarı aşmayacak şekilde, 2 (iki) yıla kadar olmak üzere çeşitli vadelerde Türk Lirası cinsinden yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satış ve/veya tahsisli satış yöntemleriyle , bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle borçlanma araçlarının ihraç edilebilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığımız başvurumuz; SPK'nın 08.02.2024 tarih ve 9/188 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Onaylı İhraç Belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır. Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
EK: 2
Başvuru Formu.pdf