FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
16.02.2024 tarihinde yayınlanan Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na izin başvurusu yapılması konulu bildirime SPK başvuru tarihi eklenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
09.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
397.500.000
Mevcut Sermaye (TL)
79.500.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
397.500.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017
40.042.429,696
160.169.718,784
400,00000
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGRFA00017
Nâma
B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6
39.457.570,304
157.830.281,216
400,00000
B Grubu
B Grubu, GARFA, TRAAKFIN91P6
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
79.500.000
318.000.000,000
400,00000
İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL)
318.000.000
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No
6
SPK Başvuru Tarihi
16.02.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 397.500.000, - TL olmakla birlikte, kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydı ile 79.500.000, - TL olan çıkarılmış sermayesinin, %400 oranında artış ile her bir pay için nominal değeri 1 (bir) Kuruş üzerinden, tamamının Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılan dağıtılmamış kar tutarından karşılanarak 318.000.000,-TL artırılarak 397.500.000,-TL'ye çıkarılmasın ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'na 16.02.2024 tarihinde izin başvurusu yapılmıştır.

Saygılarımızla,


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
EK Esas Sözleşme 6.Madde Tadil Metni.pdf

Kredi Hesaplama