FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Sermaye Artırımında İhraç Edilen Payların Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13.11.2023
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
150.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
33.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
66.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
Rüçhan ISIN Kodu
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
568.965,52
568.965,520
100,00000
1,00
A Grubu
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKSE00010
Hamiline
A Grubu, AKSU6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRAKSE00079
32.459,923
0
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
32.431.034,48
32.431.034,480
100,00000
1,00
B Grubu
B Grubu, AKSUE, TRAAKSUE91L2
Hamiline
B Grubu, AKSUE(RÜÇHAN), TRRAKSE00087
234.557,247
0
Mevcut Sermaye (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%)
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM
33.000.000
33.000.000,000
100,00000
267.017,170
0,000
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama
Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi
30.01.2024
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi
13.02.2024
Para Birimi
TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi
12.12.2023
SPK Başvuru Sonucu
Onay
SPK Onay Tarihi
25.01.2024
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ödeme Tarihi
01.02.2024 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi
31.01.2024 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 66.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin 30.01.2024 tarihinde başlayan yeni pay alma haklarının kullandırılması işlemleri 13.02.2024 tarihinde tamamlanmış ve yeni pay alma haklarını kullanma süresi içinde kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen (B) Grubu toplam 234.557,247 TL nominal değerli imtiyazsız payların Borsa Birincil Piyasa'da halka arz tarihinin (16.02.2024 ve 19.02.2024) ilk günü satıldığı 16.02.2024 tarihli özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuştur.

Bu defa, ortaklarımızın yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan (A) Grubu 32.459,923 TL nominal değerli imtiyazlı paylar, (B) Grubu nominal değerli payların halka arzında satışa sunulan payların ağırlıklı ortalama fiyatı (14,03 TL) üzerinden talepte bulunan (A) Grubu pay sahiplerine satılmıştır.

Sonuç itibarıyla, Şirketimizin söz konusu sermaye artırımında ihraç edilen 33.000.000,-TL nominal değerli payların tümünün satış işlemleri tamamlanmış olup, toplam 36.478.692,-TL tutarında fon sağlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.