FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[AKSUE]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract|
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Aksu Enerji ve Ticaret A.Ş.'nin (AKSUE) 150.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 33.000.000-TL olan sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %100,00 oranında arttırılarak 66.000.000-TL'ye çıkarılması kapsamında yeni pay kullanım işlemleri, 1 TL nominal değerli (1 lot) için 1 TL yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı üzerinden 30.01.2024 - 13.02.2024 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılmıştır.

Yeni pay alma haklarının kullanımı sonrası kalan 234.557,247 TL nominal değerli payların 234.557,00 TL nominal değerli tam paylarının Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla 16.02.2024 - 19.02.2024 tarihleri arasında satışa sunulması planlanmış olup, 16.02.2024 tarihinde tüm kullanılmayan hakların satışı tamamlanmıştır.

16.02.2024 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışı tamamlanan 234.557,00 TL nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan gerçek ve tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı
Satın Alınan Nominal Tutar (TL)
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%)
Faaliyet Konusu
Faaliyet Gösterdiği Ülke
Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
Ertuğrul Erdoğan
125.000
% 53,3
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına
Tolun Kudaloğlu
102.841
% 43,8
Gerçek Kişi
Türkiye
Kendi Nam ve Hesabına