FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.02.2024
Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
27.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Kristal Kule Binası No:215 Şişli İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması; Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması
3 - 2023 yılı Denetçi Raporu'nun okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2023 yılı finansal tablolarının (bilanço-kar zarar hesapları) okunması ve müzakeresi sonucu Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - 2023 yılı bilançosuna göre tahakkuk eden kar ile geçmiş yıl yedek akçeleri hakkında karar alınması
6 - 2023 yılı içerisinde gerçekleşen Bankamızın kanuni takibe intikal etmiş bir kısım alacağının satışına ilişkin işlemlerin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu üye seçimi; Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi
8 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca denetçi seçimi
11 - 2023 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi
12 - Bankamız Bağış Politikası'nın onaylanması
13 - Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili mevzuat uyarınca 2024 yılında yapılacak bağışların üst sınırı hakkında karar alınması
14 - Bankamız Bilgilendirme Politikası hakkında bilgi verilmesi
15 - Kar payı dağıtım politikaları hakkında bilgi verilmesi
16 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine gerekli izinlerin verilmesi
17 - 2023 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 1.3.6. numaralı maddesi kapsamında gerçekleştirilen işlemler hakkında bilgi verilmesi
18 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi
19 - Dilek ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Ek Açıklamalar

Bankamız Yönetim Kurulu'nca yukarıdaki gündem maddelerini görüşerek karara bağlamak üzere, Ortaklarımız Genel Kurulu'nun Olağan olarak, 28/03/2024 Perşembe günü saat 11:00'de İstanbul, Şişli, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, Kristal Kule Binası, No: 215 adresindeki Banka merkezinde toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir.