FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Payların geri alınmasına ilişkin bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
FORMET METAL VE CAM SANAYİ A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.12.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre
Geri alım programının azami süresi 25.12.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 6 ay olarak belirlenmiştir.
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı
15.000.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL)
30.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FORMT, TREFRMT00015
25.12.2023
240.500
0,044
2,074
FORMT, TREFRMT00015
27.12.2023
300.000
0,055
2,096
240.500
FORMT, TREFRMT00015
05.02.2024
45.272
0,008
3,13
340.500
FORMT, TREFRMT00015
23.02.2024
200.000
0,037
2,835
340.500
Program Süresince Elden Çıkarılan Geri Alınmış Paylar
İşleme Konu Pay
İşlem Tarihleri
Elden Çıkarılan Payların Toplam Nominal Tutarı (TL)
Toplam Kazanç/(Kayıp) Tutarı (TL)
Ortalama Satış Fiyatı (TL/Adet)
Varsa Alım Satıma Konu Paylara Bağlı İmtiyazlar
FORMT, TREFRMT00015
02.01.2024
200.000
102.800
2,61
Ek Açıklamalar

25.12.2023 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 23.02.2024 tarihinde yapılan işlemler tabloya eklenmiştir.

23.02.2024 tarihinde 2,835 TL fiyattan 200.000 adet pay alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu FORMT payları 585.772 adete ulaşmıştır.

Geri alınan payların Şirket sermayesine oranı % 0,10885'dir.

Kredi Hesaplama