FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz esas sözleşmesinin ‘Şirketin Sermayesi' başlıklı 7. maddesinin tadili Bursa Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 26.02.2024 tarihinde tescil edilmiştir. Tescile ilişkin ilan, 27.02.2024 tarih ve 11031 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanmıştır.

  

Şirket Esas Sözleşmesi'nin güncel hali ekte yer almaktadır.

  

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No
Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi
Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7
26/02/2024
27/02/2024
11031

Kredi Hesaplama