FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı Onayı Hakkında Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28.02.2024
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
500.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
102.299.707
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000
Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Verilecek Menkul Grubu
Verilecek Menkul Kıymet
Nevi
PGSUS, TREPEGS00016
102.299.707
397.700.293,000
388,75995
PGSUS, TREPEGS00016
Nâma
Mevcut Sermaye (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL)
Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM
102.299.707
397.700.293,000
388,75995
İç Kaynakların Detayı :
Emisyon Primi (TL)
397.700.293
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği
Kaydi Pay
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından alınan 29.02.2024 tarihli karar uyarınca, Yönetim Kurulumuzun 28.02.2024 tarihli kararına istinaden Şirketimizin 500.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 102.299.707 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, tamamı "Paylara İlişkin Primler" hesabında bulunan tutarlardan karşılanmak yoluyla, 397.700.293 TL artırılarak 500.000.000 TL seviyesine yükseltilmesine ilişkin olarak, artırıma konu 397.700.293 TL tutarındaki "Paylara İlişkin Primler"in "Sermaye" hesabına aktarıldığı, bahse konu aktarımın Unit Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından düzenlenen 29.02.2024 tarih ve YMM .1631/2024-08 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tespit edildiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda;

1. Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığının Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine;

2. Şirketimiz Ana Sözleşmesinin "Şirket Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin ekli şekilde yeni şeklinin kabul edilmesine ve uygun görüş alınmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na sunulmasına;

3. Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmasına;

4. İhraç belgesinin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanması ve Şirket Ana Sözleşmesinin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6'ncı maddesinin yeni şekline Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görüş verilmesi, ilgili idari kurumlar nezdinde başvuruların yapılması ve diğer yasal işlemlerin tamamlanması için Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

Bu Özel Durum Açıklaması Türkçe ve İngilizce hazırlanmış olup iki metin arasında herhangi bir çelişki olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
PGSUS Ana Sözleşme Tadil Metni.pdf
EK: 2
PGSUS AoA Amendment Text.pdf