FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Kurumsal Yönetim Komitesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin eki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.7 maddesi uyarınca hazırladığı raporda, görev süreleri sona erecek olan mevcut bağımsız yönetim kurulu üyeleri olan Sn.

  

R. Alev DUMANLI ve Sn. Gültekin PORTİOĞLU'nun, yeniden bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak belirlenmesini önermiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu, söz konusu rapor uyarınca, Sn. R. Alev DUMANLI ve Sn. Gültekin PORTİOĞLU'nun bağımsız yönetim kurulu adaylığı ile ilgili Sermaye Piyasa Kurulu'na ("SPK") başvuruda bulunmuştur.

  

Sn. R. Alev DUMANLI ve Sn. Gültekin PORTİOĞLU'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin 4.3.6.nolu maddesinde yer alan şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak yönetim kurulu bağımsız üye adaylıkları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verildiği SPK tarafından şirketimize bildirilmiştir.

  

 

Yapılacak ilk olağan genel kurul toplantısında, Sn. R. Alev DUMANLI ve Sn. Gültekin PORTİOĞLU, bağımsız yönetim kurulu üyesi adayları olarak genel kurulun onayına sunulacaktır.