FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin nihai ana ortağı Cementir Holding NV'nin ("Cementir Holding"), 31.12.2023 dönemine ilişkin bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tabloları 11.03.2024 tarihinde Cementir Holding internet sitesinde (https://www.cementirholding.com/en/investors/financial-reports) yayımlanmıştır. Şirketimizin, Cementir Holding konsolide finansal tabloları için, Uluslararası Muhasebe Standartları 29("Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama") ve Cementir Holding Konsolide Muhasebe Prensipleri'ne göre hazırlamış olduğu finansal tabloların, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) finansal raporlama düzenlemelerine göre açıklanacak ve Türkiye Muhasebe Standartları 29("Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama") hükümleri uygulanmış 31.12.2023 tarihli finansal tablolarımızdaki bilgilerden farklılaşması beklenmektedir.

Şirketimiz tarafından Cementir Holding'e iletilen, bağımsız denetimden geçmiş, UMS 29 hükümlerine göre enflasyon muhasebesine tabi tutulmuş ve Cementir Holding Konsolide Muhasebe Prensipleri'ne göre hazırlanmış mali tablolarına göre 31.12.2023 tarihli Aktif Toplamı 13.709.157 Bin TL, Özkaynakları 10.172.365 Bin TL, Duran Varlık Toplamı 9.207.017 Bin TL, Hasılatı 10.737.120 Bin TL, Cari Dönem Kar/Zararı 955.742 Bin TL, Önceki Dönem Kar/Zararı ise 495.388 Bin TL'dir. Şirketimizin, SPK'nın finansal raporlama düzenlemelerine göre hazırlanacak bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2023 tarihli konsolide finansal tabloları, yasal süresi içerisinde KAP'ta (www.kap.org.tr) yayımlanarak kamuya ilan edilecektir.

İşbu özel durum açıklamamız Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.01.2024 tarih ve 6/137 sayılı kararı uyarınca yapılmış olup, açıklamada yer alan bilgilerden doğan sorumluluğun kabul edildiğini beyan ederiz.

SALİH TURAL - Finansal Raporlamadan Sorumlu Mali İşler Direktörü

MEHMET CEMALİ DİNÇER - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi

BAHRİ HÜSEYİN ZÜHAL - Bağımsız Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi