FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

       İştirakimiz Taçhan Turizm Turizm Hizmetleri A.Ş.‘nin aktifinde bulunan İzmir İli, Seferihisar İlçesi, Atatürk ( Doğanbey ) mahallesinde  bulunan 5700 Ada 2-5-8 nolu parsellerin bulunduğu alanda (309.154,41-m2. ) imar planı onaylanmıştır.

       Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 20.12.2023 tarih 8280770 sayılı yazı ile 3194 sayılı imar kanununun 18. Md. Uygulaması (Parselasyon Planı) dosyasını inceleyip onaylamıştır. Kadastro müdürlüğü tarafından kontrolü yapılan parseller Tapu Sicil Müdürlüğü'nde tescil olunarak, tescil sonrası yeni parsellere ilişkin imarlı arsa tapuları çıkarılmıştır

       İmar uygulaması sonucu 15 adet imarlı parsel oluşmuştur. Parsellerin 10 adedi Otel, 5 adedi günü birlik alandır. Otellere ilişkin toplam alanı: 161.942,24-m², imar durumu E-0,45, Yençok -5 kat. Günübirlik alanların toplamı ise 47.602,79-m², imar durumu: E-0,20 Yençok -5,50 m olmuştur.

       İmar uygulaması sonucu elde edilen imarlı parsellerin değerlendirilmesine yönelik çalışmalara başlanılmasına karar verilmiştir.

       Kamuoyunun bilgisine arz olunur.