FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Pay Geri Alımı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği
Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı
Pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
18.03.2024
Geri Alıma Konu Pay Miktarı
50.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL)
100.000.000
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun bugün (18.03.2024) yapılan toplantısında;

a)Şirketimizin pay fiyatının Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebi ile tüm paydaşlarımızın menfaatlerinin korunması, pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak ve şirketimize olan güveni korumak amacıyla pay geri alımı yapılmasına,

b)Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının 50.000.000 adet (50.000.000 TL nominal değerli) ve geri alım için ayrılacak fonun, Şirket öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 100.000.000 TL olarak belirlenmesine,

c)Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde Şirket paylarının Borsa'dan yönetim kurulu kararı ile geri alımlarının yapılabilmesine,

d)Yönetim Kurulu kararı ile yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısı gündemine alınarak, Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,

Oy birliğiyle karar verilmiştir.