FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
14.03.2024 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
19.02.2024
Genel Kurul Tarihi
14.03.2024
Genel Kurul Saati
11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
13.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İZMİR
İlçe
URLA
Adres
Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve saygı duruşu,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve sair evrakın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
5 - Dilek, öneriler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı (14.03.2024).pdf - İlan Metni
EK: 2
Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı (14.03.2024).pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 1. Maddesi gereğince Olağanüstü Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge okundu. Önerge oylamaya sunuldu ve Toplantı Başkanlığı'na Sayın Emre Kavaklı'nın seçilmesine 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı olarak Sayın Gökay Gürsel'i Oy Toplama Memuru olarak Sayın Özlem Kara'yı görevlendirdiğini belirtti.

2 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 2. Maddesine geçildi. Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve diğer ilgili evrakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile yetki verildi.

Toplantı başkanı, müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli dokümanların mevcut olduğunu, Yönetim Kurulu üyelerinden Şemsettin Kavalar, Hasan Taygan, Yasemin Yanık, Muhsin Fuat Payzın ve Meral Tekin'in toplantıda hazır bulunduğunu belirtti.

3 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 3. Maddesine geçildi. Şirket esas sözleşmesinin 8. Maddesinde yer alan "Yönetim Kurulu üyelerinin yarısı (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısının tek sayı olarak belirlenmesi halinde, (A) grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun göstereceği adaylar arasından seçilecek üye sayısı, yönetim kurulu üye sayısının yarısına tekabül eden küsuratlı sayının aşağı doğru en yakın tam sayıya yuvarlanması suretiyle tespit edilir." hükmü gereğince; A grubu payların çoğunluğuna sahip olan Şemsettin Kavalar'ın genel kurula verdiği yazılı önerge doğrultusunda; mevcut yönetim kurulunda görev yapmakta olan Şemsettin Kavalar ve Hasan Taygan'ın A Grubu pay sahiplerini temsilen 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyelikleri olarak seçilmeleri; Hasan Taygan tarafından genel kurula sunulan yazılı önerge doğrultusunda ise mevcut durumda yönetim kurulu üyesi olarak görev yapan Yasemin Yanık'ın ve mevcut durumda bağımsız yönetim kurulu üyeliği yapmakta olan ve genel kurula bağımsızlık beyanlarını sunmuş olan Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle yönetim kurulu üyeleri olarak seçilmeleri Genel Kurul'da oylamaya sunuldu:

· Şemsettin Kavalar'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Şemsettin Kavalar'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

· Hasan Taygan'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Hasan Taygan'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

· Yasemin Yanık'ın Şirkette Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Yasemin Yanık'ın 3 yıl süreyle Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

· Bağımsızlık Beyanını Genel Kurul'a sunan Meral Tekin'in Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Meral Tekin'in 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

· Bağımsızlık beyanını genel kurula sunan Muhsin Fuat Payzın'ın Şirkette Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmasının karara bağlanması amacıyla elektronik ortamda ve fiziki olarak aynı anda oylama başlatıldı. Yapılan oylama sonucunda Muhsin Fuat Payzın'ın 3 yıl süreyle Şirkette bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak seçilmesi 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

4 Numaralı Gündem Maddesi;

Gündemin 4. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık ücretler ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının görüşülmesine geçildi. Şirket pay sahiplerinden Sayın Şemsettin Kavalar tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda ;

· Yönetim Kurulu Üyeleri Şemsettin Kavalar ve Hasan Taygan'a ücret ödenmemesi,

· Yönetim Kurulu üyesi Yasemin Yanık'a ve bağımsız yönetim kurulu üyeleri Meral Tekin ve Muhsin Fuat Payzın'a 2024 yılı başından itibaren geçerli olmak üzere aylık net 17.500 TL ücret ödenmesi,

Hususları 80.038.149 adet kabul oyu ile oybirliği ile kabul edildi.

5 Numaralı Gündem Maddesi;

Görüşülecek başka bir husus olmadığından iyi temennilerde bulunularak toplantıya saat 11:10'da son verildi.

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı-.pdf - Tutanak
EK: 2
Bağımsızlık Beyanı1.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3
Bağımsızlık Beyanı2.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4
Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündemdeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, 14 Mart 2024 Perşmebe günü saat 11:00'da Demircili Mahallesi Demircili Caddesi No:42 Urla/İZMİR adresinde gerçekleşmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.