FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize ait Balıkesir ili dahilinde yer alan Sicil 200903319 sayılı IV-c Grubu işletme ruhsatlı Sarıalan Altın Madeni sahasında, Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) 2018 formatına uygun şekilde hazırlanan 20.09.2021 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre:

Toplam görünür rezerv miktarının 264.620 ons,

Toplam muhtemel rezerv miktarının ise 22.360 ons

olarak hesaplandığı hususu daha önceden kamuoyu ile paylaşılmıştı.


Şirketimizce ilgili maden sahasında Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Kodu (UMREK) 2023 formatına uygun şekilde hazırlatılan 23.05.2024 tarihli "UMREK Kodlu Maden Rezerv Raporu"na göre:

Toplam görünür rezerv miktarı 538.625 ons,

Toplam muhtemel rezerv miktarı ise 25.156 ons

olarak hesaplanmıştır.


20.09.2021 tarihli UMREK Raporu'ndan sonraki süreçte yapılan ve yapılmaya devam eden Ar-Ge sondajlarımız neticesinde, 23.05.2024 tarihli UMREK Raporu'na göre rezervlerimizdeki olumlu yönde değişim aşağıdaki gibi olmuştur:

Görünür rezerv miktarındaki artış 274.005 ons (103,55%),

Muhtemel rezerv miktarındaki artış ise 2.796 ons (12,50%)

olarak gerçekleşmiştir.


İlgili raporlarda yer verilen görünür rezerv miktarının parasal değer karşılığı ise:

20.09.2021 tarihi itibariyle (Ons = 1.754,71 USD) 464.331.360 USD iken,

22.05.2024 tarihi itibariyle (Ons = 2.421,32 USD) 1.304.183.485 USD'ye yükselmiştir.

Devam eden Ar-Ge sondajlarımız neticesinde maden rezervlerimizde oluşacak değişiklikler periyodik aralıklarla kamuoyuna duyurulacaktır.

Saygılarımızla