FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
01.02.2024
Genel Kurul Tarihi
24.02.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.02.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
KOCAELİ
İlçe
KÖRFEZ
Adres
Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi, Hereke
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
3 - 2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması.
4 - 2023 hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ibralarının görüşülerek karara bağlanması.
6 - 2023 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi.
7 - Yönetim Kuruluna Esas Sözleşme ve Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi hakların görüşülerek karara bağlanması.
9 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin karara bağlanması.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde yıl içerisinde bu kapsamda yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi.
12 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların bilgiye sunulması ve 2024 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının karara bağlanması.
13 - Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir ve menfaatlere ilişkin bilgi verilmesi.
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Genel Kurul Çağrı İlanı 2023.pdf - İlan Metni
EK: 2
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Şirketimizin, 24 Şubat 2024 günü saat 14:00'de şirket fabrika adresi olan Hereke Körfez / Kocaeli'nde yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1-Toplantı Başkanlığı oluşturuldu.

2-2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.

3-2023 yılı Bağımsız Denetçi raporları okundu ve müzakere edildi.

4-2023 yılına ait Finansal Tablolar okundu, görüşüldü ve tasdik edildi.

5-Yönetim Kurulu üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildiler.

6-2023 yılının kârının kullanım şekli görüşüldü. 2023 yılı dağıtılabilir kârından 7,00 TL (brüt), 6,30 TL (net) oranında kâr payının 27.02.2024 tarihinde nakden dağıtılmasına karar verildi.

7- Yönetim Kuruluna, 2024 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtım yetkisi verildi.

8- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi haklar görüşülerek karara bağlandı.

9- Yeni yönetim kurulu üyeleri ve görev süreleri belirlendi.

10- Şirketin 2024 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile ilgili mevzuat kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin denetçi olarak seçilmesine karar verildi.

11- Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi.

12- 2023 yılı yapılan bağışlar ve 2024 yılı bağış üst sınırı belirlendi.

13- Üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler hakkında bilgi verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
19.03.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1
Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2
Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar

Nuh Çimento Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu'nun 1 Şubat 2024 tarihli toplantısında, 2023 yılı Olağan Genel Kurulu'nun 24 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14:00'de, ekli gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere, "Nuh Çimento Fabrikası Sosyal Tesisi Hereke Körfez/KOCAELİ" adresinde olağan toplantıya davet edilmesine karar verilmiştir.