FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin "Geleceğe Yönelik Değerlendirmelerin Kamuya Açıklanması" başlıklı 10. maddesi çerçevesinde, 19.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Şirketimizin devam eden yatırım programı kapsamında aşağıda belirtilen güncel değerlendirmelerin kabul edilmesine ve bu hususların kamuya açıklanmasına karar verilmiştir. 

Şirketimizin iki aşamada tamamlamayı planladığı Hibrit GES, RES kapasite artışı ve depolamalı üretim tesislerinden oluşan yeni yatırım programının Şirketimize yaklaşık 65 milyon USD FAVÖK katkısı sağlamasına ilişkin büyüme beklentileri ve varsayımları aşağıda özetlenmiştir:

Birinci aşama, 2024 yılında başlamış ve Haziran 2025' de tamamlanması planlanan hibrit GES ve RES ek kapasite artış yatırımlarımızdan oluşmaktadır. Söz konusu yatırımların ilave borçlanma yapılmaksızın tamamlanması planlanmakta olup, Şirketimize tam yıl faaliyette olması sonucunda yapacağı öngörülen yaklaşık katkının aşağıdaki gibi olması beklenmektedir: 

- Toplam yatırımlar beklentisi: ~150-165 milyon USD
- Kurulu Güç katkısı (MW): ~190-200 MW
- Üretim katkısı (MWh): ~400.000 – 425.000 MWh
- FAVÖK katkısı: ~ 26 milyon USD*

* Hibrit GES santralleri mevcut tesisin kalan YEKDEM ("Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması")'inden faydalanırken, RES kapasite artışları üretimlerini piyasa fiyatından satıyor olacaktır.

İkinci aşamada, Türkiye genelinde güneş enerji santrali ve elektrik depolama tesisi projesi ile başlanacak olan depolamalı üretim tesis yatırımlarımız yapılacaktır.  Bu yatırımlarımızın %35 özkaynak-%65 proje kredisi ile finanse edilmesi planlanmakta olup, depolamalı üretim tesisi yatırımlarımızın 2027 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Söz konusu Depolamalı Üretim Tesislerimizin, tam yıl çalıştıklarında Şirketimize yaklaşık katkısının aşağıdaki gibi olması öngörülmektedir:

- Toplam yatırımlar beklentisi: ~400-440 milyon USD
- Kurulu Güç katkısı (MW): ~295-325 MW
- Üretim katkısı (MWh): ~950.000 - 1.080.000 MWh
- FAVÖK katkısı: ~ 39 milyon USD*

* Depolamalı üretim tesislerinin ürettikleri elektrik faaliyete geçtikleri ilk 10 yıl boyunca YEKDEM kapsamında satılacaktır.

Sonuç olarak, yukarıda özetlenen iki safhalı yatırım programımız 2027 sonu itibarı ile tamamlandığında; 

(i) Kurulu gücümüze toplam yaklaşık 485 - 525 MW, 
(ii) Üretimimize toplam yaklaşık 1.350.000 – 1.505.000 MWh,
(iii) FAVÖK'ümüze toplam yaklaşık 65 milyon USD
ilave katkı yapması hedeflenmekte olup, yatırımlar planlandığı şekilde devam etmektedir. 

İşbu yukarıdaki açıklamalarımıza ilişkin özet beklentilerimize dair sunum işbu açıklamamız ekinde mevcuttur.

Geleceğe dönük değerlendirmemizde yer alan beklentiler, piyasalarda mevcut durumdaki normal iş koşullarının devam ettiği varsayımına dayanmaktadır. Bu varsayımlarda meydana gelebilecek çeşitli değişiklikler, tahmin edilenlerden önemli ölçüde farklılık gösterecek fiili sonuçlara neden olabilir. Kamuya açıklamış olduğumuz beklentilerde önemli bir değişiklik ortaya çıktığında güncel beklentilerimiz nedenleri ile beraber kamuya açıklanacaktır.


Kamuoyunun bilgisine sunarız.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi KAP'da yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.