FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirket'imizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapmakta olan sayın Harun Denek istifa ederek görevinden ayrılmıştır.

  

Şirket'imizin 19 Mart 2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

  
     
  • Sermaye Piyasası  Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin  11.Maddesi gereğince, Sermaye Piyasası Mevzuatından kaynaklanan  yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, Kurumsal Yönetim uygulamalarında  koordinasyonu sağlamak üzere sayın Gonca Çelik'in Yatırımcı İlişkileri  Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına,  karar verilmiştir. 

  •  
  

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

  

Saygılarımızla,