FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
25.03.2024
Genel Kurul Tarihi
24.04.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
23.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
PENDİK
Adres
E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul ( İstanbul Marriott Hotel Pendik )
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin şirketin 2023 yılına ilişkin muamele, fiil ve işlerinden dolayı ibra edilmesi
6 - 2023 hesap dönemine ait Kâr/Zarar ile ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - Yönetim Kurulu Üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine aylık olarak ödenecek olan huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin 2023 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2024 yılında yapılacak olan bağış ve yardımlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 01.01.2024 -31.12.2024 hesap dönemi için Bağımsız Denetleme Kuruluşu'nun seçimi
11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4 maddesinde belirtilen hususlara istinaden Şirket ortaklarının üçüncü kişiler lehine vermiş olduğu teminat , rehin ,ipotek ve kefaletler hakkında Pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II- 17.1) yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesi gereğince 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
2023 GENEL KURUL GÜNDEM İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2
VEKÂLETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3
2023 Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 56.Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2023 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı bulunan gündemi görüşüp karara bağlamak üzere, 24 Nisan 2024 Çarşamba günü saat 10.30'da E-5 Karayolu Üzeri No:209 Üst Kaynarca-Pendik/İstanbul adresinde yer alan İstanbul Marriott Hotel Pendik'te yapılacaktır.