FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar payı dağıtım teklifi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
25.03.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni
-
Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oranın Nasıl Hesaplandığına İlişkin Bilgi
-
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022
Peşin
1,9841269
198,41269
0
1,9841269
198,41269
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030
Peşin
1,9841269
198,41269
10
1,7857142
178,57142
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4
Peşin
1,9841269
198,41269
10
1,7857142
178,57142
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
29.05.2024
31.05.2024
30.05.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00022
0
0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREASZU00030
0
0
C Grubu, ASUZU, TRAASUZU91H4
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Kâr Payı Tebliği'nde (II-19.1) yer alan esaslar ile Şirketimizin Ana Sözleşmesi'nde bulunan hükümler ve Şirketimiz tarafından kamuya açıklanmış olan kâr dağıtım politikası çerçevesinde; Şirketimizin 2023 faaliyet yılına ilişkin SPK Seri:II,No:14.1 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" çerçevesinde Türkiye Muhasebe / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na (TMS / TFRS) göre tespit edilen 2023 yılı net karından Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince ayrılması gereken yasal yedekler düşüldükten sonra brüt % 198,41 oranında 500.000.000,00 TL kar dağıtılması, 1 TL nominal değerli beher hisseye brüt 1,9841 TL (Net 1,7857 TL) kar payının nakden ödenmesi ve kar dağıtımına 29 Mayıs 2024 tarihinden itibaren başlanması yönündeki teklifimizin, 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
252.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
57.571.099
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
-
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
1.704.955.000
962.752.795,21
4. Vergiler ( - )
90.737.626
0
5. Net Dönem Kârı
1.614.217.374
962.752.795,21
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
226.983.036,71
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
33.600.000
33.600.000
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.580.617.374,47
702.169.758,5
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
1.580.617.374,47
702.169.758,5
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
38.941.210
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
1.619.558.584,47
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
12.600.000
12.600.000
* Nakit
12.600.000
12.600.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
487.400.000
487.400.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
48.740.000
48.740.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
1.031.877.374,47
153.429.758,5
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
268.768.720,89
0
17
1,9841269
198,41269
B Grubu
133.832.377,13
0
8,47
1,7857142
178,57142
C Grubu
74.275.774,07
0
4,7
1,7857142
178,57142
TOPLAM
476.876.872,09
0
30,17
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

-