FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı Net Dönem Karının, şirket bünyesinde bırakılması ve kâr payı dağıtımının yapılmaması önerisinin Genel Kurulda onayı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
14.02.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
27.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020
0,0000000
0
0
0,0000000
0
B Grubu, FADE, TREFADE00012
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREFADE00020
0
0
B Grubu, FADE, TREFADE00012
0
0
Ek Açıklamalar

Fade Gıda Yatırım Sanayi Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Üyeleri, şirket merkezinde toplanarak; "Kar Dağıtımı" ile ilgili Olağan Genel Kurula sunulacak Yönetim Kurulu teklifini aşağıdaki şekilde karar altına almıştır.

Şirketimizin SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara göre hazırlanmış finansal sonuçları dikkate alındığında, 2023 yılı net dönem karının, şirket bünyesinde bırakılması ve kâr payı dağıtımının yapılmamasının; 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,

Oybirliği ile kabul edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Yılı KAR DAĞITIM Tablosu.pdf
EK: 2
FADE 2023 OLĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
83.895.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.345.387
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
184.235.978
34.883.078
4. Vergiler ( - )
55.694.445
7.975.338
5. Net Dönem Kârı
128.541.533
26.907.739
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
1.922.539
1.345.387
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
126.618.994
25.562.352
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
126.618.994
25.562.352
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
1.570.651
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
128.189.645
25.562.352
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
0
0
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
0
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
0
0
0
0
0
B Grubu
0
0
0
0
0
TOPLAM
0
0
0
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

Şirket Yönetim Kurulunun 14.02.2024 Tarih ve 2024/04 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile, "2023 yılı Net Dönem Karının, şirket bünyesinde bırakılması ve kâr payı dağıtımının yapılmaması" önerisi, gerçekleşen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahipleri tarafından kabul edilmiş ve onaylanmıştır.