FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
04.03.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
28.03.2024
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Peşin
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017
Peşin
20,0000000
2.000
10
18,0000000
1.800
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025
Peşin
20,0000000
2.000
10
18,0000000
1.800
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3
Peşin
20,0000000
2.000
10
18,0000000
1.800
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin
04.04.2024
04.04.2024
08.04.2024
05.04.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00017
0
0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TRETFOT00025
0
0
E Grubu, TOASO, TRATOASO91H3
0
0
Ek Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri II – 14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan 2023 yılı konsolide Bilanço ve Gelir Tablosu'na göre Şirketimizin 2023 yılı ana ortaklığa ait net dönem karı 15.083.439.000 TL'dir. Dönem içinde sosyal yardım amacıyla vakıf ve derneklere yapılan bağış ve yardımların tutarı ise 31 Aralık 2023 tarihindeki alım gücüne göre hesaplandığı üzere toplam 49.255.713 TL'dir

Net dönem kârından, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Şirketimiz Ana Sözleşmesi hükümleri ile Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, yasal yükümlülükler düşüldükten sonra, Ortaklarımıza brüt %2000,00 oranında toplam 10.000.000.000 TL nakit temettü ödenmesi,

Tam mükellef kurumlar ile Türkiye'de bir işyeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklarımıza %2000,00 nispetinde ve 1Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine 20,00 Kr Brüt= Net nakit temettü ödenmesi,

Diğer hissedarlarımıza %2000,00 nispetinde ve 1 Kr'luk nominal değerde bir adet hisse senedine Brüt 20,00 Kr, net 18,00 Kr nakit temettü ödenmesi ve kâr payı ödeme tarihinin 04 Nisan 2024 olarak belirlenmesi öngörülmüştür.

Söz konusu kâr payının dağıtılması ile dağıtım tarihinin öngörüldüğü şekilde tespitine Ortaklar Genel Kurulu tarafından karar verilmiştir.

Finansal piyasalardaki gelişmelere ve şirketimiz likidite durumunun gelişimine göre yılın ikinci yarısında uygun koşullar oluşması halinde olağanüstü genel kurul kararı ile ilave kâr payı dağıtım imkanlarının ayrıca değerlendirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağtım Tablosu 2023 -TR.pdf
EK: 2
Profit Distribution Table 2023.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
500.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.013.110.828
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Yoktur
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
18.326.525.000
18.739.160.966
4. Vergiler ( - )
3.243.086.000
2.754.363.447
5. Net Dönem Kârı
15.083.439.000
15.984.797.518
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
15.083.439.000
15.984.797.518
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
0
0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
49.255.713
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
15.132.694.713
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
0
* Nakit
10.000.000.000
25.000.000
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
9.975.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
997.500.000
997.500.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
4.085.939.000
4.987.297.518
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0
0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
3.783.265.053
0
25,08
18
1.800
D Grubu
3.407.037.423
0
22,59
18
1.800
E Grubu
2.185.925.153
0
14,49
18
1.800
TOPLAM
9.376.227.629
0
62,16
0
0
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları

( 1 ) Karda imtiyazlı pay grubu yoktur.

( 2 ) A,D ve E Gruplarına dağıtılacak temettü tutarları toplulaştırılarak gösterilmiştir.

( 3 ) Sermayenin %37,62'sini temsil eden A Grubu paylar tam mükellef tüzel kişilere ait olduğundan stopaj uygulanmayacaktır.Sermaye'nin

% 0,23'ünü temsil eden A Grubu paylar ise tam mükellef gerçek kişilere ait olduğundan % 10 stopaj uygulanacaktır.

( 4 ) D Grubu paylarının tamamı dar mükellef tüzel kişilere ait olduğu dikkate alınarak %10 stopaj uygulanmıştır.

( 5 ) E Grubu halka açık paylarının tamamının gerçek kişilere ait olduğu varsayılarak % 10 stopaj uygulanmıştır.