FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
29.04.2024 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü genel kurul toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi
01.04.2024
Genel Kurul Tarihi
29.04.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
28.04.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
KAĞITHANE
Adres
Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi
2 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının tespitinin belirlenmesi
3 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
4 - Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı esas sözleşmesinin şirket sermayesi başlıklı 6. maddesine ilişkin tadil metninin onaylanması
5 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Olağanüstü Genel Kurul Duyuru metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2
Esas sözleşmenin 6. maddesinin Tadil Tasarısı.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3
Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4
Bilgilendirme dokümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5
Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

.

Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.04.2024 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.


Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 29.04.2024 Pazartesi günü saat 14.00'de Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına, gündemin aşağıdaki şekilde belirlenmesine,