FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ Zorunlu Pay Alım Teklifi Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
BAYRK
İşlem Türü
Zorunlu Pay Alım Teklifi
Pay Alım Teklifine Konu Hedef Ortaklığın Unvanı
BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Bulunan Gerçek/Tüzel Kişi
Bilal NAZ
Pay Alım Teklifine Aracılık Edecek Yatırım Kuruluşu
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Pay Alım Teklifinde Kullanılacak Hesap
126842
Pay Alım Teklifinden Yararlanabilecek Pay Sahiplerinin ve Pay Tutarlarının Belirlenmesinde Esas Alınan Tarih
18.12.2023
Pay Alım Teklifi Bedellerinin Ödenme Zamanı
Payların teslim / virmanlanma tarihini takip eden 1. iş günü
Para Birimi
TRY
Pay Alım Teklifi Başlangıç Tarihi
19.03.2024
Pay Alım Teklifi Başlangıç Saati
09:00
Pay Alım Teklifi Bitiş Tarihi
01.04.2024
Pay Alım Teklifi Bitiş Saati
17:00
Pay Alım Teklifine Konu Pay Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Nevi
İmtiyazlı Olup Olmadığı
İmtiyaza İlişkin Bilgi
Pay Alım Teklifi Fiyatı
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
Hamiline
Değil
-
27,3619
Günlük Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Tarih
Borsa‘dan Alınan Pay Adedi
Borsa‘dan Alınan Nominal Pay Tutarı
Borsa Dışından Alınan Pay Adedi
Borsa Dışından Alınan Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
19.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
20.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
21.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
22.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
25.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
26.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
27.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
28.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
29.03.2024
0
0
0
0
0
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
01.04.2024
0
0
0
0
0
Toplam Pay Alım Bilgileri
Pay Grup Bilgileri
Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Pay Adedi
Pay Alım Teklifi Süresince Alınan Toplam Nominal Pay Tutarı
Pay Alım Teklifine Karşılık Veren Pay Sahibi Sayısı
B Grubu, BAYRK, TREBYRK00026
0
0
0
Konuya İlişkin Özel Şartlar
-
Ek Açıklamalar

Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret AŞ ("Bayrak EBT / Şirket") sermayesinde pay sahibi olan Bilal NAZ, Bayrak EBT sermayesinde 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar ile 6.433.710 TL nominal değerli (B) grubu paylara sahipken, 15.12.2023 tarihinde gerçekleştirilen pay alım satım işlemleriyle;

- Bilal NAZ'ın Bayrak EBT sermayesinde sahip olduğu 4.266.470 TL nominal değerli (A) grubu paylar Bilal NAZ'ın tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.ne devredilmiştir.

- Bayrak EBT sermayesindeki 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu paylar Bilal NAZ tarafından Borsa İstanbul AŞ pay piyasasında satın almıştır.

Bilal NAZ söz konusu 6.404.908 TL nominal değerli (B) grubu payların edinimi öncesinde Şirket'in toplam oy haklarının %43,25'ine sahipken, söz konusu payların ediniminden sonra Bilal NAZ, tek pay sahibi olduğu BN Yatırım Holding AŞ.nin sahip olduğu (A) grubu paylar ile birlikte, Şirket'in oy haklarının yarısından fazlasına sahip olarak Şirket'in yönetim kontrolünü elde etmiş ve Bilal NAZ için 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği (Tebliğ) hükümleri çerçevesinde pay alım teklifinde bulunma zorunluluğu doğmuştur.

Pay alım teklifi bilgi formunun onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun olumlu karşılandığı 14 Mart 2024 tarih ve 2024/15 sayılı Kurul Bülteni'nde kamuya duyurulmuştur.

Fiili pay alım teklifine 19 Mart 2024 tarihinde başlanacağı dikkate alınarak, Tebliğ'in 17 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, pay alım teklifi işlemine başlanılması gereken son tarih olan 12.02.2024 tarihinden sonraki her gün için yıllık TLREF oranının %50 fazlası ile basit faiz esasına göre hesaplanacak faiz tutarının pay alım teklifi fiyatına eklenmesi suretiyle pay alım teklifi fiyatı 1 TL nominal değerli (B) grubu Şirket payı için pay başına 27,3619 TL olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda zorunlu pay alım teklifi 19 Mart 2024 - 01 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılmış olup, pay alım teklifine katılan yatırımcı olmamıştır.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Pay Alım Teklifi Bilgi Formu-Onaylı.pdf
EK: 2
Pay Alım Teklifi Bilgilendirme Notu.pdf
EK: 3
Pay Alım Teklifi Talep Formu.pdf