FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulunun Önerisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
01.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
1. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
2. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
TOPLAM
0,5000000
50
10
0,4500000
45
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
1. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
2. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
TOPLAM
0,5000000
50
10
0,4500000
45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
15.10.2024
17.10.2024
16.10.2024
2. Taksit
16.12.2024
18.12.2024
17.12.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
0
0
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
0
0
Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 01.04.2024 tarihinde 2024/39 nolu kararıyla 2023 yılı kar dağıtımının ekli tablolardaki gibi gerçekleştirilmesi ve nakit kar payı dağıtımının ilk taksidinin 15.10.2024 tarihinde, ikinci taksidinin 16.12.2024 tarihinde başlanması hususlarının Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
160.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.506.520,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
453.677.308
452.652.628
4. Vergiler ( - )
151.282.703
98.904.599
5. Net Dönem Kârı
302.394.605
353.748.028
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
15.119.730
15.355.267
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
287.274.874
291.750.081
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.966.488
5.966.488
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
293.241.362,8
297.716.569
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
8.000.000
8.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
72.000.000
72.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
7.200.000
7.200.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
214.041.362,8
210.516.569
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
13.600.000
4,66
0,45
45
B Grubu
66.400.000
22,76
0,45
45
TOPLAM
80.000.000
27,42
0,45
45
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları