FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
2023 Olağan Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
22.02.2024
Genel Kurul Tarihi
25.03.2024
Genel Kurul Saati
10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
24.03.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
SARIYER
Adres
Maslak Mah. Dereboyu / 2 Cad. No:13 ICBC Turkey Bank A.Ş. Genel Müdürlük Binası Rüştü Akın Konferans Salonu, Sarıyer/ İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - Toplantı Tutanağını İmzalamak Üzere Toplantı Başkanlığı'na Yetki Verilmesi
3 - 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Rapor Özetinin Okunması ve Müzakeresi
4 - 2023 Yılı Finansal Tablolarının Okunması, Müzakeresi ve Onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'ndan Ayrılan Üyelerin Yerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine Göre Yapılan Atamaların Onaylanması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 Yılı Kâr Dağıtımı Konusundaki Teklifinin Görüşülmesi
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçilmesi ve Görev Sürelerinin Belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Ödenecek Ücretlerin Belirlenmesi
10 - Türk Ticaret Kanunu'nun 399. Maddesi Gereğince Bağımsız Denetçi'nin Seçimi
11 - 2023 Yılında Yapılan Bağışlar Hakkında Bilgi Verilmesi
12 - 2024 Yılında Yapılacak Bağışlar İçin Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Düzenlemeleri Çerçevesinde Üst Sınır Belirlenmesi
13 - Ücretlendirme Politikası Hakkında Bilgi Verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nca Düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 No'lu İlke Kapsamına Giren Konular Hakkında Bilgi Verilmesi
15 - Bankacılık Kanunu Hükümleri Saklı Kalmak Kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde Yazılı İşlemleri Yapabilmeleri İçin İzin Verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı?
Evet
Genel Kurul Sonuçları

Bankamızın 25.03.2024 tarihinde gerçekleştirilen 2023 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmiştir;

-Banka'nın 2023 yılı finansal tabloları onaylandı.

-Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edildi.

-02.11.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Xiangyang GAO'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 1885/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) Grubu payları temsilen atanan Sn. Qian HOU'nun, 02.11.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Peiguo LIU'nun yerine Yönetim Kurulu'nun 02.11.2023 tarih ve 1885/02 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (A) Grubu payları temsilen atanan Sn. Li XIAO'nun ve 18.12.2023 tarihi itibariyle Bankamız Yönetim Kurulu Üyeliği'nden istifa eden Sn. Ying WANG'ın yerine Yönetim Kurulu'nun 18.12.2023 tarih ve 1891/01 no.lu kararı ile Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine uygun olarak, (B) Grubu payları temsilen atanan Sn. Xin ZHENG'in atamaları onaylandı.

-Banka'nın 2023 yılı net vergi sonrası bilanço karını teşkil eden 1.323.195.483,65 TL'nin %5'i olan 66.159.774,18 TL'sinin genel kanuni yedek akçelere ayrılmasına, kalan 1.257.035.709,47 TL karın tamamının olağanüstü yedek akçelere aktarılmasına ve yedek akçelerin kullanımıyla ilgili Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine karar verildi.

-25.03.2027 tarihine kadar görev yapmak üzere, Qian HOU, Li XIAO, Jianfeng ZHENG Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Serhat YANIK ve Xin ZHENG Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak seçildi. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında, Yönetim Kurulu yapılandırılmasında Denetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri olarak belirlenmesine karar verildi. Yönetim Kurulu'nun doğal üyesi olarak kabul edilen Genel Müdür Vekili Chunyi ZHENG'in görevine devam ettiğine ilişkin bilgi verildi.

-Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlere karar verildi.

-Banka'nın 25.03.2024 tarihinde alınan Genel Kurul kararıyla 01.01.2024 – 31.12.2024 yılı hesap dönemine ilişkin olarak Banka denetçisi olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçilmesi hususu onaylandı.

- 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 59.maddesinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde, 2024 yılında yapılacak bağış sınırının 30.000.-USD olarak belirlenmesine karar verildi.

-5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesine karar verildi.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım
Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?
Evet
Tescil Tarihi
03.04.2024
Ek Açıklamalar

Bankamızın 25 Mart 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.04.2024 tarihinde tescil edilmiştir.