FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Kar Dağıtım Tablosu'nun, UFRS SPK'ya Göre) Kısmındaki Genel Kanuni Yedek Akçe rakamı sehven yapılan hata nedeniyle revize edilmesi. Dağıtılacak Kar Payı tutannda değişiklik olmamıştır.
Karar Tarihi
01.04.2024
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
25.04.2024
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
2 Taksit
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
1. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
2. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
TOPLAM
0,5000000
50
10
0,4500000
45
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
1. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
2. Taksit
0,2500000
25
10
0,2250000
22,5
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
TOPLAM
0,5000000
50
10
0,4500000
45
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme
Teklif Edilen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen
Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
1. Taksit
15.10.2024
17.10.2024
16.10.2024
2. Taksit
16.12.2024
18.12.2024
17.12.2024
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREEBEB00017
0
0
B Grubu, EBEBK, TREEBEB00025
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin yönetim kurulu, pay sahiplerine kâr dağıtımı yapılmasına dair 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine öneride bulunulmasına dair 1 Nisan 2024 tarihinde almış olduğu yönetim kurulu kararını ve ekindeki "2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu"nu revize etmiştir.

Yönetim kurulunun, kâr dağıtımı yapılmasının 2023 Yılı olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerine önerilmesine dair 3 Nisan 2024 tarihli güncel kararı aşağıdaki gibidir:

Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye Muhasebe Standartları esas alınarak hazırlanan, bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarında 302.394.605 TL net dönem kârı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 353.748.028 TL net dönem kârı mevcuttur.

Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı ve şirketimizin esas sözleşmesinin kârın tespiti ve dağıtımına ilişkin 14. maddesi dikkate alınarak bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre 17.687.401,45 TL genel kanuni yedek akçenin ayrılması neticesinde 2023 Yılı net dağıtılabilir dönem kârı 284.707.203 TL olarak hesaplanmıştır.

2023 Yılı içerisinde yapılmış 5.966.488 TL tutarındaki bağışlar da dikkate alınarak net dağıtılabilir kârın % 28,10'una tekabül eden brüt 80.000.000 TL tutarındaki kâr payı hissedarlara nakden ve iki eşit taksit halinde dağıtılmasının; kâr payının ilk taksidinin 15 Ekim 2024, ikinci taksidinin ise 16 Aralık 2024'te pay sahiplerine ödenmesinin; kâr payı dağıtımından sonra kalan tutarın 7.200.000 TL'sinin genel kanuni yedek akçe, 197.507.203 TL'sinin ise olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasının; işbu karara ekli "2023 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu" ile birlikte 2023 Yılı olağan genel kurulunda pay sahiplerine önerilmesine karar vermiştir.

EKİ: 2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu

Eklenen Dökümanlar
EK: 1
2023 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş. 01.01.2023/31.12.2023 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
160.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
4.506.520,62
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
İmtiyaz bulunmamaktadır.
*
SPK'ya Göre (TL)
Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL)
3. Dönem Kârı
453.677.308
452.652.628
4. Vergiler ( - )
151.282.703
98.904.599
5. Net Dönem Kârı
302.394.605
353.748.028
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
17.687.401
17.687.401
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
284.707.203
336.060.627
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
284.707.203
336.060.627
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
5.966.488
5.966.488
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
290.673.691
342.027.115
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
8.000.000
8.000.000
* Nakit
8.000.000
8.000.000
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
72.000.000
72.000.000
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
7.200.000
7.200.000
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
197.507.203
248.860.627
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) *
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu
12.240.000
4,3
0,45
45
B Grubu
59.760.000
20,99
0,45
45
TOPLAM
72.000.000
25,29
0,45
45
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları