FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Körfez GYO A.Ş 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Düzeltme Nedeni
Genel Kurul gündeminde yer alan Kayıtlı Sermaye Tavanı işlemine ilişkin KAP sisteminde ilgili hak kullanım başlığı seçilmiştir.
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2023
Karar Tarihi
04.04.2024
Genel Kurul Tarihi
07.05.2024
Genel Kurul Saati
14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
06.05.2024
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ŞİŞLİ
Adres
Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli İSTANBUL
Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi
3 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
4 - 2023 yılı Hesap Dönemine İlişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
5 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2024 yılı bağış ve yardımları için üst sınır belirlenmesi
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
7 - 2023 hesap dönemine ait mali tablolarda oluşan karın dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu'nun önerisinin Genel Kurul'un onayına sunulması
8 - Yönetim Kurulu üyesinin seçimi ve görev süresinin belirlenmesi
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğinin Genel Kurulun onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
11 - SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesinde belirtilen hususlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı maddesinde belirtilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
14 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Dilek, temenniler ve Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1
Körfez GYO - 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI ve DİĞER EVRAKLAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2
Körfez GYO - 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.05.2024 Salı Günü Saat 14:00'da Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:129/1 Kat: 2B Şişli - İSTANBUL adresinde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.