FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19.02.2024-28.03.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 19.02.2024 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 200.000.000 TL'den 240.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, c hükmü kapsamında sermaye artırımının mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesinden sonra, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin yönetim kurulu kararı ve gerçekleştirilen satış tutarına ilişkin belgeler ile birlikte Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6. maddesinin hazırlanan tadil taslağı uygun görüşlerinin alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuş, alınacak izin ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası ve VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 25, 1, ç hükmü kapsamında esas sözleşme tadilinin ticaret siciline tescil ettirilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanmasına karar verilmiş olup tadil ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.02.2024 tarihinde başvuru yapılmış ve ilgili başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.03.2024 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-51810 sayılı yazısı ile onaylanmıştı. 

  

Esas Sözleşme tadili 04.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve 05.04.2024 tarih 11059 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanmıştır. 

  

Kamuoyunun bilgisine sunarız.